Back to top
© Eiropas vēstures nams, Brisele, Beļģija

“Mūsu burbuļos”

Sociālo mediju platformas ir lieliski piemērotas, lai savienotu cilvēkus, taču tās arī palīdz radīt tā dēvētos “filtru burbuļus”. Tās atlasa informāciju un piedāvā mums lietas, kuras esam jau apstiprinājuši un atzinīgi novērtējuši iepriekš. Šie filtri rada ilūziju, ka ir iespējams redzēt visu kopainu, tomēr realitātē mēs paliekam ierobežotā mediju vidē, kas ir kopīga galvenokārt ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem. Tā kā šādi burbuļi nedod daudz iespēju atšķirīgiem viedokļiem un alternatīviem avotiem, tie nodrošina auglīgu augsni izdomājumu izplatībai un uzplaukumam.