Back to top
© Eiropas vēstures nams, Brisele, Beļģija

“Viltus iebrucēji”

Noskaidrojiet, vai varat pamanīt maldinošu informāciju. Šajā mūsu izstādes interaktīvajā daļā izmantojiet kontrolpaneli, lai likvidētu tos sociālos medijus un ziņu ierakstus ar maldinošu informāciju, pirms tie sasniedz ekrāna apakšu. Ļaujiet brīvi virzīties uzticamām ziņām vai sašaujiet tās ar zaļām lodēm. Rūpīgi izpētot fotoattēlus, virsrakstus un parakstus zem tiem, jums būs vieglāk atšķirt faktu no fikcijas.