Back to top
Kur Eiropā mēs esam?
© Eiropas vēstures nams, Brisele, Beļģija

Kur Eiropā mēs esam?

Kas vieno cilvēkus Eiropā? Eiropas daudzveidība lielā mērā ir pārrobežu kontaktu un kultūras apmaiņas rezultāts.