Back to top
Ar kuratori Simina Badica

Otrajā Cilvēktiesību dienai veltītajā video pievienojieties mums izstādē “Fake For Real”, lai redzētu, kā Dreifusa lieta un antisemītisms ierobežoja tiesības uz taisnīgu tiesu, izraisot starptautisku skandālu.