Back to top
Eiropa Jaunavas Marijas veidolā
Bāzele, Šveice, (1588) 1628
No Sebastiana Minstera (1488–1552) „Cosmographia”
© European Union, 2016 / Eiropas vēstures nams, Brisele, Beļģija

Viduslaikos veidotajās kartēs bieži vien trūka ģeogrāfiskās precizitātes; svarīgāki bija kristīgie vēstījumi un simbolisms. Renesanses laikmetā Eiropas kontinents tika attēlots kā Jaunava Marija, tādējādi uzsverot tā kristīgo identitāti.