Back to top
Filmēts telpā “Sašķeltā kontinenta pārbūve”, Eiropas vēstures nama 4. stāvs, 2021. gada oktobrī.
Pateicamies Laijai par līdzdalību.

Laija, kultūras menedžmenta profesionāle no Barselonas, Spānijas, dalās savās atmiņās par braucieniem ar vilcienu pa Eiropu un uz viņu atstājuši paliekošu iespaidu ceļojumi no visa kontinenta.