Back to top
©-Studio Harm Rensink

Tematiskajā daļā “Nemieri un vienotība” pētīta plakāta kā virzītājspēka un liecinieka loma ideoloģiskajās sadursmēs un konfrontācijās, kas veidojušas Eiropas vēsturi kopš Pirmā pasaules kara. Nosaukums signalizē par pretrunām un spriedzi, kas radīja pamatu ideoloģiskajām cīņām un bruņotajiem konfliktiem Eiropā 20. gadsimta gaitā, taču vienlaikus tas vēstī arī par iesaistīto pušu vēlmi sadarboties, lai, ieguldot mierpilnus centienus, ietu pa progresa ceļu.