Back to top
©-Studio Harm Rensink

Tematiskajā daļā “Aktīvisms un protesti” aplūkojami sacelšanās tematikai veltīti plakāti. Tie bijuši ideāls līdzeklis politisko prasību paušanai un ir vērtīgi liecinieki cīņai par cilvēktiesībām. Sarežģītais arvien daudzveidīgāko politisko prasību, interešu konfliktu un pēckara Eiropā plaukušo vienlīdzīguma ideju pretstatījums ir mūsdienu sabiedrībā pastāvošā plurālisma un polarizācijas rezultāts.