Back to top
Elkabrilas zema radioaktivitātes līmeņa atkritumu poligons
Fotogrāfe Sesila Masāra (dz. 1949. g.)

Atkritumi ir liecinieks mūsu ietekmei uz planētu

Pat tad, kad atkritumus apglabā, tie ietekmē vidi. Dažkārt šī ietekme ir neliela, dažkārt — milzīga. Šī radioaktīvo atkritumu apglabāšanas vieta Spānijā parāda, cik liela uzmanība sabiedrībai ir jāpievērš atkritumiem, ja tā vēlas tos pienācīgi apsaimniekot.