Back to top
Sieviete raksta vēstuli
Franss van Mieris vecākais (1635–1681), 1680
Rijksmuseum Amsterdam, Nīderlande

DOMAS

Rakstīšana, lasīšana, zīmēšana, rotaļāšanās vai dejošana — visas šīs darbības ir veids, kā parādīt domu un ideju daudzveidību ar tādu vēstījumu, metožu, paraugu un motīvu palīdzību, ar kuriem notiek nepārtraukta apmaiņa un kuri pārveidojas. Daudzi izgudrojumi ir radušies, dažādas izcelsmes cilvēkiem vēstures ritumā mācoties un ietekmējoties citam no cita.