Back to top
„Barikāžu celšana”
Vācu Savienība, ap 1850. gadu
Saliekamā rotaļlieta
Koks, papīrs
© European Union, 2016 / Eiropas vēstures nams, Brisele, Beļģija

Revolucionāri visā Eiropā vērsās pret aristokrātu privilēģijām un tradicionālo kārtību. Īpaši svarīgi ir tas, ka revolūcijas, kas notika laika posmā no 1848. līdz 1849. gadam, kļuva par pagrieziena punktu cīņā par līdztiesību, pašnoteikšanos un cilvēktiesībām, un šie mērķi ir aktuāli arī mūsdienās.