Back to top
„Lai plīvo augstāk Marksa, Engelsa, Ļeņina un Staļina karogi!”
Padomju Savienība, 1933
Gustavs Klucis (1895–1938)
Plakāts
Reprodukcija
Российская государственная библиотека / Krievijas Valsts bibliotēka, Maskava, Krievija

Staļina kults sākās neilgi pēc tam, kad viņš divdesmito gadu nogalē pārņēma Padomju Savienības vadību, un kulmināciju tas sasniedza pēc Padomju Savienības uzvaras Otrajā pasaules karā.