Back to top
Neīsta eiro monēta
Itālija, 1965
© European Union, 2016 / Eiropas vēstures nams, Brisele, Beļģija

Daudzi politiķi, pilsoniskās sabiedrības grupas un uzņēmēji jau gadiem ilgi bija prasījuši izveidot vienotu valūtu. Eiropas valstu vadītāji apsvēra ekonomiskas un monetāras savienības izveidi jau tālajā 1969. gadā, savukārt sešdesmitajos un septiņdesmitajos gados, atbalstot šādu iniciatīvu, notika iedzīvotāju demonstrācijas.