Back to top
Par popkultūras personāžiem pārkrāsotie Padomju armijai veltītā pieminekļa tēli, kas vēlāk tika notīrīti
Sofija, Bulgārija, 2011
Reprodukcija
Thomson Reuters Corporation, Ņujorka, ASV
Sofija, Bulgārija, 2015
Reprodukcija
Eiropas vēstures nams, Brisele, Beļģija

Pēc 1989. gada cilvēki vairs neatzina komunistu skatījumu uz vēstures notikumiem un Padomju Savienības slavināšanu un neuzskatīja Sarkano armiju par Centrāleiropas un Austrumeiropas atbrīvotāju no nacistiem. Daudzi uzskatīja, ka padomju intervences pasākumu rezultātā tika veikta kārtējā okupācija. Sabiedrībā norisinājās diskusijas par komunistu pieminekļiem un ielu nosaukumu plāksnītēm. Galu galā šīs laikmeta liecības tika aizvāktas vai iznīcinātas.