Back to top
„Barbaropa”
Vācija, 1947
Heincs Trēkess (1913–1997)
Eļļa, audekls
Eiropas vēstures nams, Brisele, Beļģija

Mīts par Eiropu daudzkārt ir izmantots, paužot viedokli par politiskajām norisēm Eiropā. Šādos darbos attēloti dažādi procesi — no eiropeizācijas idejām 20. gadsimta sākumā līdz postošo karu šausmām un vardarbībai.