Back to top
“Zorža Obē un kundzes portrets”
Beļģija, 19. gs. otrā puse
Gistavs Vanēze (1854-1902)

Franču cilmes vārds „buržuāzija” apzīmēja jaunu sabiedrības šķiru, kura radās rūpnieciskās revolūcijas rosināto sociālo pārmaiņu rezultātā. Šīs šķiras pārstāvji — ekonomiski neatkarīgi, izglītoti, ar augošu ietekmi politikā — bija ekonomisko un politisko pārmaiņu galvenais virzītājspēks.