Back to top
Trīsistabu dzīvokļa WBS 70 modelis
Austrumvācija, 20. gs. 70. gadi
Kopija
Deutsches Historisches Museum, Berlīne, Vācija

Priekšpilsētas un lielus dzīvojamos rajonus būvēja atbilstoši modernisma arhitektūras principiem. Ap transporta maģistrālēm un sociālo pakalpojumu centriem daudzu kilometru garumā veidojās līdzīgu pelēka betona ēku kvartāli. Tikai vēlāk kļuva skaidrs, kādas negatīvas sekas ir šādam galējam funkcionālismam un cilvēku dzīves un sociālo struktūru raupjai estētiskajai standartizācijai.