Back to top
EK/ Dānijas pase
Dānija, 1994
Privāta kolekcija, Brisele, Beļģija

1985. gadā ieviestā Eiropas pase paver jaunas iespējas izmantot pārvietošanās brīvību un simbolizē konkrētus Eiropas Kopienas centienus iedzīvināt Eiropas pilsonības jēdzienu.