Back to top
Eiropas vēlēšanu brošūra
Apvienotā Karaliste, 1979
Reprodukcija
Privāta kolekcija, Brisele, Beļģija

1979. gads ir vēsturiski nozīmīgs laikposms, kad Eiropā nostiprinās demokrātija, — pirmo reizi dalībvalstu pilsoņi tiešās vēlēšanās ievēlēja Eiropas Parlamenta deputātus. Turpmāk deputātus darbam šajā svarīgajā asamblejā dalībvalstu parlamenti vairs neizraudzījās. Kopš šā brīža Eiropas Parlaments kļuva par pirmo starptautisko iestādi, kurā deputātus ievēlēja tiešās vispārējās vēlēšanās.