Back to top
80000 lappuses ES tiesību aktu
Nīderlande, 2003
Rems Kolhāss
Eiropas vēstures nams, Brisele, Beļģija

Kas ir eiropeizācija? Tā ir kopīgu tiesību aktu pieņemšana un īstenošana visās ES dalībvalstīs, sekmējot aizvien lielāku interešu saskaņotību un līdzību. Šie tiesību akti jeb acquis communautaire tika izstrādāti vairāku desmitu gadu garumā, un valstīm, kas pievienojas ES, tie ir jāiekļauj savās tiesību sistēmās.