Back to top
Tinker Imagineers,
Utrehta, Nīderlande

Eiropas jaunieši un jaunatnes kustības alka miera, ko būtu iespējams panākt tikai tad, ja viņu rīcība sniegtos pāri valstu robežām. Jaunatne tika attēlota kā skaista, spēcīga un, izmantojot miera simbolus, starptautiski vienota cīņā par brīvību. Visā Eiropā tika rīkotas starptautiskas jauniešu nometnes un jauniešu sanāksmes kā pēckara samierināšanas līdzeklis.

Aukstais karš mainīja šo situāciju, jo Austrumeiropa nonāca ciešā padomju varas tvērienā un izolācijā un padomju režīma dominance traucēja plašu starptautisku apmaiņu. Jaunatne un jaunieši kļuva par svarīgu ieroci propagandas karā starp austrumiem un rietumiem.