Back to top

PARTNERU INICIATĪVAS

Eiropas vēstures namā ir gaidīts ikviens, un nav svarīgi, no kurienes Jūs nākat — Briseles, Budapeštas, Ģentes vai Gdaņskas. Būtisks muzeja pasākumu aspekts ir cilvēku un kopienu informēšana gan tuvumā, gan tālumā. To mēs panākam, veidojot īpašus tiešsaistes un klātienes projektus, kā arī sadarbojoties ar partneriestādēm Eiropā un mērķtiecīgi informējot dažādas grupas gan tuvākā, gan tālākā apkaimē.

Rādīt 1 sākuma līdz 2 2 ierakstus
Statue of man on park bench with mask

Covid ieiet vēsturē

Partneri: 
FelixArchief, Antwerp, Belgium, Gallery Oldham, UK, Historic England, UK, Hungarian Open Air Museum, Hunga ...

Muzeju platforma visā Eiropā

Woman recording via mobile phone in museum space

Dzelzceļa stāsti

Partneri: 
EUROPALIA

2021. gadā atzīmējam Eiropas Dzelzceļa gadu. “EUROPALIA” programma “Trains & Tracks“ (“Vilcieni un dzelzceļi”) cenšas izzināt, kāda bijusi un ir dzelzceļa ietekme no mākslinieciskā un sociālā viedokļa.