Back to top

PARTNERU INICIATĪVAS

Eiropas vēstures namā ir gaidīts ikviens, un nav svarīgi, no kurienes Jūs nākat — Briseles, Budapeštas, Ģentes vai Gdaņskas. Būtisks muzeja pasākumu aspekts ir cilvēku un kopienu informēšana gan tuvumā, gan tālumā. To mēs panākam, veidojot īpašus tiešsaistes un klātienes projektus, kā arī sadarbojoties ar partneriestādēm Eiropā un mērķtiecīgi informējot dažādas grupas gan tuvākā, gan tālākā apkaimē.

Rādīt 1 sākuma līdz 1 1 ierakstus
Representatives from museums on staircase for Rubbish project

Muzeji pēta atkritumu vēsturi Eiropā

Partneri: 
Austrian Museum of Folk Life and Folk Art , Celje Museum of Recent History , Estonian National Museum, Ett ...

Kāpēc muzejiem būtu jāpievēršas atkritumu tematikai? Šis temats, kas jau savā būtībā ir marginalizēts, jo attiecas uz to, ko izmetam un vairs nevēlamies redzēt, ir kļuvis par vienu no galvenajiem mūsdienu jautājumiem. Muzeji kā mācīšanās, pārdomu un diskusiju vietas, kur sastopas dažādu laikmetu priekšmeti un stāsti, ir īpaši piemēroti, lai aplūkotu šo tematiku.