Back to top

Dzelzceļa stāsti

Woman recording via mobile phone in museum space

2021. gadā atzīmējam Eiropas Dzelzceļa gadu. “EUROPALIA” programma “Trains & Tracks“ (“Vilcieni un dzelzceļi”) cenšas izzināt, kāda bijusi un ir dzelzceļa ietekme no mākslinieciskā un sociālā viedokļa. Lai dotu ieguldījumu “EUROPALIA” programmā “Trains & Tracks”, Eiropas vēstures nams veido Eiropas mēroga tiešsaistes kolekciju ar personīgiem stāstiem par ceļojumiem ar vilcienu pāri valstu robežām, kas kļuvuši par kopīgu personību veidojošu Eiropas pieredzi. Šajā kolekcijā tiks apkopota un salīdzināta pieredze no visa kontinenta, uzsverot kustības, mobilitātes un Eiropas dimensijas daudzveidīgās perspektīvas diskusijā par dzelzceļa vēsturisko un mūsdienu lomu Eiropā.

Muzeja darbinieku veidotā interviju sērija

Dzelzceļa laikmets — kā vilcienu izgudrojums veidoja Eiropas sabiedrību - tiešsaistes diskusija angļu valodā

 

 

 

IESAISTĪTIE PARTNERI