Back to top

SAŠĶELTĀ KONTINENTA PĀRBŪVE

EIROPAS ATJAUNOŠANA

1945. gads — Eiropa ir drupās, tās iedzīvotājiem trūkst pārtikas, kurināmā un mājokļu. Ir steidzami jārod stratēģijas izdzīvošanai, un tiek turpināta kara laika normēšanas sistēma, lai nodrošinātu vismaz pamatvajadzības. Pajumte ir vajadzīga miljoniem bēgļu, trimdinieku un pārvietotu personu. Eiropa ir lielākoties atkarīga no citu sniegtās palīdzības.

AUKSTAIS KARŠ

Pēc atombumbu izmantošanas karā pret Japānu 1945. gadā ASV kļuva par jauno pasaules lielvaru. Padomju Savienība 1949. gadā izstrādāja pati savu atombumbu un ieguva tādu pašu statusu. Laika posmā no 1945. līdz 1949. gadam ikvienā starptautiskā jautājumā padziļinājās domstarpības starp bijušajiem Sabiedrotajiem — ASV, Lielbritāniju un Franciju — un Padomju Savienību.

SOCIĀLĀ NODROŠINĀJUMA VEIDOŠANA

Piecdesmitajos un sešdesmitajos gados dzīves apstākļi vairumam eiropiešu būtiski uzlabojās. Ekonomikas izaugsme un labklājības valstu veidošanās nozīmēja, ka pieejami kļuva labāki mājokļi, izglītība, veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi.

Rietumeiropā paralēli noritēja gan valsts plānošanas pasākumi, gan privātā sektora atjaunošana. Savukārt komunistu ietekmes zonā valsts kontrolētas plānveida ekonomikas pārziņā nonāca visi resursi un valsts patvaļīgi varēja ietekmēt iedzīvotāju ikdienu. Atšķirības starp tirgus ekonomiku un valsts kontrolētu tautsaimniecību kļuva redzamas arvien skaidrāk.

SVARĪGĀKIE AR EIROPAS INTEGRĀCIJU SAISTĪTIE NOTIKUMI I

Pēc Otrā pasaules kara, kad Padomju Savienība pārņēma savā kontrolē Austrumeiropu un nostājās opozīcijā Amerikas Savienotajām Valstīm, radās divi jauni jēdzieni — Dzelzs priekškars un Aukstais karš. Ar amerikāņu atbalstu Rietumeiropā veidojās aizvien labvēlīgāki apstākļi ciešākai sadarbībai.

ATMIŅAS PAR ŠOĀ

Klusēšana, neatzīšana, vēlme aizmirst — tāda bija pēckara laika reakcija uz patiesību par holokaustu jeb šoā, kā to sauc ebreju valodā.

Valstis, vēloties atgūt zaudēto pašapziņu, centās noklusināt vainas izjūtu un neatzīt līdzdalību, meklējot mierinājumu atmiņās par savām ciešanām un grūtībām.  Jaunajā Aukstā kara realitātē bija vieglāk noklusēt pagātnes kļūdas.

Tomēr šodien šī nepieredzētā nozieguma pret cilvēci atzīšana ir pamatā diskusijām par Eiropas atmiņu.