Back to top

KAS MĒS ESAM — PĀRDOMAS PAR IDENTITĀTI UN ATMIŅU

Vecums: 
6-11, 12-15, 16-18
Valoda: 
Dutch, English, French, German
Tēma: 
History - General
APRAKSTS

Kā definēt savu identitāti? Identitāte nepārtraukti mainās un attīstās, tādēļ mūsu uzskati par to, kas esam mēs un kas ir citi, var mainīties. Kā definēt atmiņu? To, kas mēs esam un kādi esam, lielā mērā nosaka mūsu pagātne vai tas, ko mēs par to atceramies. Līdzīgi kā identitāte, arī atmiņas var mainīties un tikt mainītas atkarībā no apstākļiem. Šajā seminārā tiek analizēta identitātes un atmiņas daudzpusība.