Back to top

ROBEŽAS UN TILTI — MIGRĀCIJA

Vecums: 
6-11, 12-15, 16-18
Valoda: 
Dutch, English, French, German
Tēma: 
History - General
APRAKSTS

Šajā seminārā skolēni analizēs personiskus vēstījumus, kuri palīdzēs labāk izprast, ko migrācija varētu būt nozīmējusi dažādos laikposmos un apstākļos. Atlasītie piemēri ilustrē 19., 20. un 21. gadsimta iedzīvotāju pārvietošanos, kas būtiski ietekmēja Eiropas vēsturi.