Back to top

VANAGI UN DŪJAS — KONFLIKTS

Vecums: 
6-11, 12-15, 16-18
Valoda: 
Dutch, English, French, German
Tēma: 
History - General
APRAKSTS

Šī semināra mērķis ir palīdzēt skolēniem aizdomāties par iemesliem, kuru dēļ atsevišķi cilvēki un cilvēku grupas iesaistās konfrontācijā cits pret citu, un apsvērt, kā iespējams risināt konfliktus. Seminārā tiek aktualizēts, ka mūsdienu Eiropu vēsturiski ir veidojuši gan kari, okupācijas un sagrāves, gan solidaritāte, vienošanās un samierināšanās.