Back to top

VIENLĪDZĪGA ATTIEKSME? — CILVĒKTIESĪBAS

Vecums: 
6-11, 12-15, 16-18
Valoda: 
Dutch, English, French, German
Tēma: 
History - General
APRAKSTS

Manas tiesības? Tavas tiesības? Mūsu tiesības? Vai vēstures gaitā tiesības ir bijušas apdraudētas? Vai tās ir apdraudētas mūsdienās? Šajā seminārā tiek pētītas dažas no uzskatāmākajām tiesību kategorijām, kas ietilpst plašajā cilvēktiesību definīcijā. Skolēnu ievirzei šī temata izpētē tiks izmantoti Eiropas vēstures piemēri.