Back to top

Kas mēs esam — pārdomas par identitāti

Vecums: 
12-15, 16-18
APRAKSTS

Kā definēt savu identitāti? Kādas varētu būt tās pazīmes? Identitāte nepārtraukti mainās un attīstās, tādēļ mūsu uzskati par to, kas esam mēs un kas ir citi, var mainīties. Šajā tematā ir apskatīta identitātes daudzšķautņainība un aplūkoti piemēri no pagātnes un mūsdienām, liekot mums apsvērt, ko Eiropas identitāte varētu nozīmēt 21. gadsimtā.