Back to top

Robežas un tilti — migrācija

Vecums: 
12-15, 16-18
Valoda: 
Dutch, English, French, German
APRAKSTS

Migrācija mūsdienu Eiropā ir aktuāls jautājums. Bet — kāpēc? Pasaulē notiek cilvēku masveida pārvietošanās, un par to liecina gan traģiskie bojāejas gadījumi Vidusjūrā, gan intelektuālā darbaspēka aizplūde no vienas Eiropas valsts uz citu. Šajā tematā apskatīti daži šādas migrācijas cēloņi, un tas liek mums padomāt par to, kā mēs, ņemot vērā piemērus no Eiropas vēstures, varētu uzlabot izpratni par mūsdienu cilvēku pārvietošanos gan brīvprātīgi, gan piespiedu kārtā.