Back to top

Vanagi un dūjas — konflikts

Vecums: 
6-11
APRAKSTS

Var būt daudz iemeslu, kuru dēļ atsevišķi cilvēki un cilvēku grupas iesaistās konfrontācijā cits pret citu. Tajā pašā laikā — ir lietas, kuras mēs nevaram panākt bez citu palīdzības. Šajā tematā ir pētīta kara un miera dinamika, izmantojot savstarpējas mijiedarbības modeļus — uzvarētāji un zaudētāji, miera aizstāvji un kara kurinātāji. Tematā aktualizēts, ka mūsdienu Eiropu vēsturiski ir veidojuši gan kari, okupācijas un sagrāves, gan solidaritāte, vienošanās un samierināšanās.