Back to top

PUBLIKĀCIJAS

Eiropas vēstures nams ir apņēmies vairot zināšanas par Eiropas vēsturi un rosināt sabiedrības diskusijas par pagātnes paliekošo klātbūtni mūsdienu pasaulē.

Iepazīstoties ar publikācijām, apmeklētāji var gūt plašāku priekšstatu par muzeja darbību, tā filosofiju un saturu. Tas palīdz bagātināt muzejā gūto pieredzi gan pirms, gan pēc paša apmeklējuma.

Šajā sadaļā varat iepazīties ar pastāvīgās ekspozīcijas galvenajiem elementiem, kas tajā iekļauti, ņemot vērā nozīmīgākās norises Eiropas vēsturē. Pie svarīgiem eksponātiem ir sniegts izvērsts apraksts un zinātnieka skaidrojums. 

Piedāvājam arī rakstu klāstu, kuros apspriesti un analizēti ar Eiropas vēstures namu saistīti temati.

OUR PUBLICATIONS
Rādīt 1 sākuma līdz 3 4 ierakstus

Aktīvie Jaunieši

Līdzšinējo 70 gadu laikā jaunieši Eiropā no grupas, ko ietekmēja vēstures notikumi, ir kļuvuši par grupu, kas paši veido vēsturi. Izstāde sniedz ieskatu par četrām paaudzēm un parāda jauniešus, kas piedzīvoja svarīgus Eiropas vēstures notikumus 20. gadsimta 40. gadu beigās, 60. gados, 80. gados un 21. gadsimta sākumā. Izstāde stāsta par jauniešiem svarīgiem jautājumiem — gan par izglītības iegūšanu un darba atrašanu, gan identitātes veidošanu...Uzzināt vairāk

Creating the House of European History

This book is intended for the interested public and presents different phases in the development of the project, describing the challenges and problems, as well as the solutions we found. The House of European History has been open to a public and critical evaluation. The content of this book is contributing yet another view to the diverse current discussions on...Uzzināt vairāk

Front cover of pocket guides with spiral

Kabatas ceļvedis

Iepazīstoties ar pastāvīgo ekspozīciju, pamanīsiet, ka tā nav veidota kā stāsts par atsevišķām Eiropas valstīm. Tā vietā vēlamies parādīt, kā vēsture veidojusi Eiropas kopīgās atmiņas izjūtu un turpina ietekmēt mūsu pašreizējo un turpmāko dzīvi. Līdzīgi kā mūsu pašu dzīvē ir lietas, ko vēlamies atcerēties, un ir lietas, ko labprātāk gribētos aizmirst. Un saprotams, ka vienu un to pašu notikumu var...Uzzināt vairāk

ARTICLES IN EXTERNAL PUBLICATIONS
Rādīt 1 sākuma līdz 3 4 ierakstus
Front cover European Commemoration book

Eiropas vēstures nama izveide

Eiropas vēstures nama galvenā kuratore Andrea Morka savā rakstā pievēršas jaunā muzeja pastāvīgās ekspozīcijas teorētiskajiem pamatiem, kā arī vadošajiem principiem un galvenajiem vēsturiskajiem vēstījumiem, kuriem bija noteicoša loma pastāvīgās ekspozīcijas izveidē. Uzzināt vairāk