Back to top

Aktīvie Jaunieši

Eiropas vēstures nams
Izstādes ceļvedis
11 Feb 2019
186 lapas

Līdzšinējo 70 gadu laikā jaunieši Eiropā no grupas, ko ietekmēja vēstures notikumi, ir kļuvuši par grupu, kas paši veido vēsturi. Izstāde sniedz ieskatu par četrām paaudzēm un parāda jauniešus, kas piedzīvoja svarīgus Eiropas vēstures notikumus 20. gadsimta 40. gadu beigās, 60. gados, 80. gados un 21. gadsimta sākumā. Izstāde stāsta par jauniešiem svarīgiem jautājumiem — gan par izglītības iegūšanu un darba atrašanu, gan identitātes veidošanu un mīlestības meklējumiem.

  • Tikai angļu valodā
  • ISBN 978-92-846-3145-2
APRAKSTS

Šī grāmata tika publicēta izstādes “Aktīvie jaunieši” (2019. gada februāris – 2020. gada februāris) sakarā. Tajā iekļautas gan esejas, ko par izstādes tematiem rakstījuši atzīti akadēmisko aprindu eksperti vēstures, socioloģijas un kultūras studiju jomā, gan Eiropas vēstures nama kuratoru sagatavotie materiāli par pašu izstādi.

Muzeja veikalā var iegādāties pilno grāmatas versiju.