Back to top

Atkritumi - Mūsdienu krīzes vēsture

Christine Dupont, Stéphanie Gonçalves & Emma Teworte
Izstādes ceļvedis
19 Jan 2023
256 lapas

 “Atkritumi” ir projekts, kas izgaismo atkritumu slēpto vēsturi Eiropā, vienlaikus uzsverot atkritumu kā sociālo pārmaiņu rādītāja nozīmi. Izstāde aptver periodu no industriālās revolūcijas līdz mūsdienu pasaulei, kas slīkst atkritumos, pa ceļam parādot arī kara laika trūkumu un pēckara periodā vērojamo patēriņa pieaugumu. Tajā atainotas vērienīgās pārmaiņas mūsu domāšanā vai nedomāšanā par atkritumu problemātiku salīdzinājumā ar to, kā esam risinājuši atkritumu apstrādi senākos laikos. Palūkojoties pagātnē, aktuālā kritika un atkārtotie aicinājumi sākt pārmaiņas ir būtiski un nozīmīgi.

APRAKSTS

Pilnā grāmatas versija iegādei ir pieejama muzeja veikalā. (Izdevums pieejams tikai angļu valodā.)

Vai atkritumu vēsturi iespējams izstāstīt, vispirms negūstot priekšstatu par tagadējo situāciju? Vai varam runāt par atkritumiem, nepieminot cilvēkus, kas ar tiem strādā? Vai ir iespējams izveidot izstādi par atkritumiem, neapspriežoties ar īstenajiem ekspertiem?

Organizācijas un struktūras, kas nodarbojas ar atkritumu apsaimniekošanu un samazināšanu Briselē, mūs laipni uzņēma pie sevis un dalījās savās zināšanās.

ISBN 978-92-846-9638-3