Back to top

Ceļvedis

EIROPAS VĒSTURES NAMS
Izstādes ceļvedis
6 Maijs 2017
160 lapas

Iepazīstoties ar pastāvīgo ekspozīciju, pamanīsiet, ka tā nav veidota kā stāsts par atsevišķām Eiropas valstīm. Tā vietā vēlamies parādīt, kā vēsture veidojusi Eiropas kopīgās atmiņas izjūtu un turpina ietekmēt mūsu pašreizējo un turpmāko dzīvi. Līdzīgi kā mūsu pašu dzīvē ir lietas, ko vēlamies atcerēties, un ir lietas, ko labprātāk gribētos aizmirst. Un saprotams, ka vienu un to pašu notikumu var interpretēt no dažādiem skatu punktiem.

  • 24 valodas
  • ISBN 978-92-823-7510-5
APRAKSTS

Vēsturiskos notikumus, protams, ir iespējams skatīt no daudzām un dažādām perspektīvām. Tieši tāpēc visu ekspozīciju caurvij virkne jautājumu, pie kuriem atgriežamies atkal un atkal. Kā atmiņas veido atšķirīgus priekšstatus par pagātni? Kā vēsture turpina ietekmēt mūsu dzīvi šodien? Ko varam mācīties no pagātnes, lūkojoties nākotnē? Uz šiem jautājumiem ekspozīcijā nebūs rodamas jau gatavas atbildes. Toties vēlamies mudināt apmeklētājus vienmēr izvērtēt vēsturi kritiski un pašiem iesaistīties diskusijā par Eiropas pagātni un par to, kā tā ietekmē mūsu tagadni un nākotni.

Drukātu versiju var saņemt pie ieejas muzejā.