Back to top

Kad runā sienas!

Eiropas vēstures nams
Izstādes ceļvedis
28 Jūn 2022
248 lapas

Pasaules karu un aukstā kara propaganda, kultūras sakaru un tūrisma eksplozija, dažādas prasības pārstāvošu sociālo kustību veidošanās pēc otrā pasaules kara, daudzslāņaini Eiropas sašķeltības un vienotības aspekti — tik plaša spektra tematikai ir veltīta izstāde “Kad runā sienas”, kurā aplūkojami plakāti no Eiropas vēstures nama krājumiem.

Pieejamie formāti un valodas
APRAKSTS

Ilustrētais plakāts kā žanrs Eiropā izveidojās 19. gadsimta nogalē. Tas atspoguļoja arvien komercializētāko pasauli un vēlāk — konfliktējošas politiskās ideoloģijas. Plakāts savā būtībā nav ilgmūžīgs, tas radīts konkrētam mirklim laika ritumā, tomēr daudzi plakātu elementi ir izmantojami arvien no jauna un atbalsojas kultūras atmiņā līdz pat mūsu dienām. Pasaules karu un aukstā kara propaganda, kultūras sakaru un tūrisma eksplozija, daudzbalsīgu sociālo kustību veidošanās pēc otrā pasaules kara, daudzslāņaini Eiropas sašķeltības un vienotības aspekti — tik plaša spektra tematika atklājas plakātu izlasē no Eiropas vēstures nama krājumiem. Tie atspoguļo publiskās sfēras attīstību un pārveidi Eiropas pilsētās.

Katalogs strukturēts šādās nodaļās:

  • Eiropa un plakāti — vizuāla vēsture
  • Nemieri un vienotība
  • Robežas un kontakti
  • Aktīvisms un protesti
  • Vai plakāta laiki ir beigušies?
  • Vai sienas spēj runāt? Mācību un publicitātes pasākumi

Pilnā grāmatas versija iegādei ir pieejama muzeja veikalā.

Izdevums pieejams tikai angļu valodā.

ISBN 978-92-846-8797-8