Back to top

SKOLAS

Praktiska informācija

DARBĪBA UZ LAIKU PĀRTRAUKTA

Atkarībā no telpu pieejamības skolotāju vadītajās ekskursijās Eiropas vēstures namā var piedalīties ne vairāk kā 60 skolēni, un uz katru 15 skolēnu grupu jābūt vienam pavadonim.

Apmeklējums jārezervē vismaz četri nedēļas iepriekš.

Ja jums ir kāds jautājums, kas nav aplūkots iepriekš, varat nosūtīt mums e-pastu uz adresi historia-learning@ep.europa.eu