Back to top

SKOLOTĀJU VADĪTAS EKSKURSIJAS

Skolēni vislabāk iemācās kaut ko tad, ja paši var izpētīt konkrētus jautājumus. Eiropas vēstures nama izglītojošā darba speciālisti ir izstrādājuši divi dažādus mācību materiālu komplektus, kuru pamatā ir jautājumu pieeja. Materiālos ir ietverti jautājumi, kuri mudina skolēnus padziļināti pētīt muzejā pieejamos stāstus un saturu.

Darba lapas ir paredzētas skolēniem vecumā no 12 līdz 18 gadiem un ir pieejamas franču, nīderlandiešu, angļu vai vācu valodā. Tās var saņemt bez maksas muzeja vestibilā. Atgādinām, ka, rezervējot apmeklējumu, ir jānorāda nepieciešamo darba lapu eksemplāru skaits un vēlamā darba lapu valoda.

Meklēt, analizēt un apspriest Šis mācību materiāls, kas saistīts ar pastāvīgo ekspozīciju, mudina skolēnus patstāvīgi meklēt informāciju, uzdot jautājumus un analizēt vēsturi, strādājot nelielās grupās. Interaktīvajos planšetdatoros ir pieejami skolotājiem paredzēti norādījumi, kurus var izmantot, strādājot ar darba lapām.

Informācija par ES 12 soļos Kāpēc vispār kaut kas jāzina par Eiropas Savienību (ES)? Ko, skolēnuprāt, nozīmē burtu salikums “ES”? Kādā veidā ES būtu jāattīstās, lai tajā varētu labāk dzīvot? Šie ir būtiskākie jautājumi šajā mācību materiālā, un, lai atbildētu uz tiem, ir jāpētī vēsturiski dokumenti un eksponāti, kas raksturo dažādos ES vēstures posmus.

Mācību materiāli “Meklēt, analizēt un apspriest” un “Informācija par ES 12 soļos” ir paredzēti 90 minūšu ilgam pastāvīgās izstādes apmeklējumam.

Eiropas vēstures nama apmeklējums var notikt arī skolotāja vadībā. Šajā gadījumā skolēni saņems planšetdatorus, kuros kādā no 24 valodām varēs izpētīt muzeja saturu.

Apsilankymą reikėtų rezervuoti mažiausiai prieš keturi savaites.

Jei turite klausimų, kurių atsakymai čia nepateikti, galite į mus kreiptis e. pašto adresu historia-learning@ep.europa.eu

 

GRUPAS LIELUMS

Atkarībā no telpu pieejamības skolotāju vadītajās ekskursijās Eiropas vēstures namā var piedalīties ne vairāk kā 30 skolēni, un uz katru 15 skolēnu grupu jābūt vienam pavadonim.