Back to top

"ISQRA" U "ĦAMIEM" – IL-KUNFLITT

Età: 
6-11, 12-15, 16-18
Lingwa: 
Dutch, English, French, German
Suġġett: 
History - General
DESKRIZZJONI

Dan il-workshop għandu l-għan li jgħin lill-istudenti jirriflettu dwar ir-raġunijiet li jistgħu jwasslu lill-individwi u lill-gruppi f'konfrontazzjoni bejniethom u kif inhu possibbli li jiġi indirizzat il-kunflitt. Huwa jenfasizza kif, illum il-ġurnata, l-Ewropa hija fil-biċċa l-kbira r-riżultat kemm ta' storja ta' gwerra, okkupazzjoni u qerda, kif ukoll storja ta' solidarjetà, negozjar u rikonċiljazzjoni.