Back to top

INIZJATTIVI BI SĦAB

Dar l-Istorja Ewropea hija mużew għal kulħadd, ikun minn fejn ikun: Brussell jew Budapest, Ghent jew Gdańsk. Aspett vitali tal-attivitajiet tal-mużew huwa li nilħqu lill-persuni u l-komunitajiet, kemm dawk fil-qrib kif ukoll dawk imbiegħda. Nagħmlu dan permezz ta' proġetti speċifiċi u rabtiet online ma' avvenimenti u istituzzjonijiet sħab madwar l-Ewropa u ħidma ta' sensibilizzazzjoni ffukata ma' diversi gruppi fil-viċinat immedjat u fir-reġjun tagħna.

Uri 1 - 1 ta' 1 ta' elementi
Representatives from museums on staircase for Rubbish project

Il-Mużewijiet Jesploraw l-Istorja tal-Iskart fl-Ewropa

Sħab: 
Austrian Museum of Folk Life and Folk Art , Celje Museum of Recent History , Estonian National Museum, Ett ...

Għaliex il-mużewijiet għandhom jiddiskutu l-iskart? Minkejja li l-iskart huwa suġġett li minnu nnifsu huwa marġinalizzat peress li jikkonċerna dak li niddisponu minnu u li ma rridux inħarsu lejh aktar, issa sar kwistjoni ċentrali ta' żmienna. Bħala postijiet għat-tagħlim, ir-riflessjoni u d-dibattitu, li jorbtu l-oġġetti u l-istejjer matul iż-żmien, il-mużewijiet jinsabu f'pożizzjoni unika biex jindirizzaw is-suġġett.