Back to top
Midalja tal-Premju Nobel għall-Paċi, Oslo, in-Norveġja, 2012, Replika
© Dar l-Istorja Ewropea, Brussell, il-Belġju

Il-Premju Nobel għall-Paċi

Fl-2012, l-Unjoni Ewropea ingħatat il-Premju Nobel għall-Paċi. Il-Kumitat tal-Premju Nobel irrikonoxxa l-kisbiet li għamlet l-UE fil-promozzjoni tar-rikonċiljazzjoni u l-paċi, id-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem u l-benessri soċjali.

Madankollu, f'dawn l-aħħar snin, l-Unjoni Ewropea għaddiet minn sensiela ta' kriżijiet li poġġewha taħt pressjoni konsiderevoli.

Kwistjonijiet ekonomiċi u monetarji, il-kriżi tal-migrazzjoni, it-terroriżmu, il-Brexit u avvenimenti drammatiċi oħra ta' żmienna juru kemm huma fraġli u konfliġġenti r-realtajiet attwali.