Back to top
Sinjal ta' twissija dwar il-preżenza ta' mini f'villaġġ , Ir-reġjun ta' Lugansk, l-Ukrajna tal-Lvant, 2017-2020
© Dar l-Istorja Ewropea, Brussell, il-Belġju

Il-gwerer

Il-Gwerra tal-Kosovo, li ntemmet fl-1999, kienet l-aħħar kunflitt armat tal-aktar seklu vjolenti fl-istorja tal-Ewropa. Madankollu, it-tama li atroċitajiet bħal dawn qatt ma jerġgħu jsiru ma twettqitx. Xi ex-repubbliki Sovjetiċi sfaw vittmi tal-aspirazzjonijiet ġeopolitiċi tal-ġara tagħhom, ir-Russja. It-tensjonijiet armati reġjonali u l-"kunflitti ffriżati" huma parti mir-realtà attwali tal-Ewropa. Il-popolazzjoni ċivili fil-Georgia u l-Ukrajna esperjenzat azzjonijiet militari u atroċitajiet. L-Ewropej f'dawn il-pajjiżi għaddew minn trawmi li affettwawlhom ħajithom kollha u ħafna tilfu ħajjithom jew djarhom.

Żoni li m'għadhomx fuq quddiem nett tal-kunflitt għadhom perikolużi minħabba mini moħbija fl-art u munizzjon mhux splodut.