Back to top
Backpack ta' kontra s-sorveljanza li jimpedixxi t-traċċar ta' informazzjoni minn telefons u miċ-ċipep - Il-proġett KOVR, In-Netherlands, 2020, Poliester bir-ram u n-nikil
© Dar l-Istorja Ewropea, Brussell, il-Belġju

Ir-rivoluzzjoni diġitali

It-teknoloġiji l-ġodda qed ibiddlu radikalment il-mod kif ngħixu, nikkomunikaw u ninteraġixxu ma' xulxin. Id-dinja qed issir aktar interkonnessa, u qed toffri ħafna opportunitajiet iżda qiegħda wkoll toħloq riskji ġodda.

Id-data saret titqies bħala "ż-żejt il-ġdid" u, b'hekk, il-privatezza diġitali saret waħda mill-akbar sfidi ta' żminijietna. Il-ġbir ta' informazzjoni dwar l-imġiba, il-ħsibijiet u x-xewqat tagħna jippermetti lill-kumpaniji jinfluwenzawna u jimmanipulawlna ħajjitna u l-għażliet li nagħmlu. Għodod ta' komunikazzjoni ġodda issa wittew it-triq għal sorveljanza estensiva u għat-tixrid rapidu tad-diżinformazzjoni.

Mingħajr ma lanqas biss nindunaw, il-proċess demokratiku ta' soċjetajiet sħaħ jista' jiddgħajjef u ċ-ċittadini jistgħu jitilfu l-libertà tal-għażla.