Back to top
Il-Wirja Fake For Real - Ħarsa minn Fuq

Il-wirja tippreżenta l-falsifikazzjonijiet matul is-snin, tiddeskrivi ċ-ċirkostanzi storiċi speċifiċi li jispjegaw kif inħolqu, l-interessi u l-motivazzjonijiet warajhom, l-impatt tagħhom u kif fl-aħħar mill-aħħar ġew esposti. L-għan tagħna huwa li nuru li l-falsifikazzjonijiet għandhom tradizzjoni twila fl-istorja u li ma jappartjenux biss għal żminijietna. Nirriflettu wkoll dwar kif nistgħu nibnu r-reżiljenza kontra t-tentattivi biex niġu mqarrqa.