Back to top
Riklam tal-Maison du Peuple
Brussell, il-Belġju, 1899
Kartellun
Riproduzzjoni
Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, Ghent, il-Belġju

Il-ħaddiema fis-seklu 19 kienu ħaddiema bil-paga li la kellhom protezzjoni legali u lanqas sigurtà soċjali. Sikwit kien ikollhom jaħdmu u jgħixu f'kundizzjonijiet imwiegħra. Kien biss fi tmiem is-seklu li l-qagħda tagħhom tjiebet bil-kisba gradwali tad-dritt tal-vot.