Back to top

Fake For Real – serje ta' podcasts

"Mhuwiex dak li ma tafx li jdaħħlek fil-problemi. Hu dak li taf fiż-żgur li mhuwiex hekk."

Din il-kwotazzjoni minn Mark Twain tirreferi għal kif aħna bħala bnedmin sikwit nemmnu (bir-raġun) li l-opinjonijiet tagħna huma fatti. Il-wirja temporanja tagħna Fake (F)or Real, li ġiet estiża sat-30 ta' Jannar 2022, għandha l-għan li tesplora kif diversi personalitajiet tul l-istorja sfruttaw dan id-difett għall-benefiċċju tagħhom, minn relikwi falsifikati għal sejbiet xjentifiċi frodulenti. Madankollu, il-falsifikazzjoni ntużat ukoll minn żmien għal żmien biex jiġu salvati l-ħajjiet, jintrebaħ l-oppressur u joħroġ x'valuri għandha soċjetà.

Issa nistednuk tisma' s-serje ta' podcasts tagħna, li tieħdok wara l-kwinti tal-ħolqien ta' din il-wirja. Fl-ewwel episodju ssir taf liema oġġetti ma sabux post f'Fake (F)or Real, u b'hekk tkun tista' tifhem aħjar il-proċess tal-kurazija. It-tieni episodju jidħol fid-disinn tal-ispazju tal-wirjiet u l-installazzjonijiet, u juri kif ir-riċerka storika tista' tiġi integrata ma' kunċetti kreattivi. It-tielet episodju jispjega fid-dettall kif l-oġġetti tal-wirja ġew ittrasportati u protetti, li juru l-importanza tal-kollezzjoni u l-konservazzjoni, partikolarment fil-kuntest tal-isfidi li ġabet magħha l-COVID-19. Fl-aħħar nett, ir-raba' episodju jiddiskuti kif inħolqu avvenimenti u programmi ta' apprendiment minn wirja bħal din.

Dan il-podcast, li hu disponibbli fuq Spotify u Soundcloud, jitfa' dawl fuq il-ħidma varjata tal-membri tat-tim tagħna u ta' sħabna, u joffri tagħlimiet u ispirazzjoni lil kull min jaħdem jew jixtieq jaħdem fil-qasam tal-mużewijiet.