Back to top

Lili Sohn – Id-drittijiet tan-nisa u ġisimhom

L-istorja Ewropea tas-sekli 20 u 21 uriet progress fid-dritt tan-nisa li jiddeċiedu dwar ġisimhom, dwar is-sesswalità tagħhom. Madankollu, għad hawn ostakli serji li jfixklu dawk id-drittijiet. Qed immorru lura? Liema huma l-isfidi, illum, u liema huma s-soluzzjonijiet u r-raġunijiet possibbli għat-tama?

Għalija d-dritt għall-abort huwa termometru globali tajjeb tad-dritt tan-nisa li jikkontrollaw ġisimhom stess.

Fil-fehma tiegħi, fi Franza, f'Awwissu 2020 ġiet introdotta liġi li testendi t-terminu legali minn 12 għal 14-il ġimgħa ta' tqala. Din il-liġi għaddiet mill-Assemblea Nazzjonali iżda ġiet irrifjutata mis-Senat u fl-aħħar għaddiet fil-bidu tal-2022 wara dibattitu ferm imqanqal.

Huwa legali iżda għadu suġġett jaħraq!

L-impressjoni li għandi hija li r-rieda li nerġgħu ninvestu f'deċiżjonijiet relatati ma' ġisimna: il-kontraċezzjoni, l-abort, il-ħlas, il-mestrwazzjoni, il-menopawża, il-masturbazzjoni, is-sesswalità... imorru lil hinn mill-qafas militanti u verament jidħlu fl-isfera personali u tal-familja. Narah bil-kotba, id-dokumentarji, il-kontijiet Instagram kollha li qed jiffjorixxu.

Għad hemm ħafna ostakli politiċi, mediċi u farmaċewtiċi... iżda bil-mod il-mod il-femminiżmu qed jidħol fis-suġġetti kollha u nieħu gost nara hekk!

Fix-xogħol grafiku tiegħek, jidher li l-ġisem tal-mara (is-sider, il-vaġina, eċċ.) huwa ċentrali. X'reazzjonijiet jipprovoka dan fil-qarrejja tiegħek? U man-nies li jieħdu sehem fil-workshops li mexxejt? Ikun hemm reazzjonijiet differenti minn ġenerazzjonijiet differenti, pereżempju?

Matul l-esperjenza tal-kanċer tiegħi rrealizzajt li ma kontx naf lill-ġismi. U skoprejt ukoll li ħafna deċiżjonijiet ittieħdu mingħajr l-għarfien tiegħi, mingħajr ma verament spjegawhom lili.

Dan huwa l-mod kif fhimt li t-teħid tal-pussess ta' ġismi kien dwar l-għarfien. Li kien l-uniku mod biex nieħu lura l-poter li kien tiegħi u biex noħroġ mill-infantilizzazzjoni medika.

Iltqajt ma' tobba, qwiebel u assoċjazzjonijiet u staqsejt ħafna mistoqsijiet. Imbagħad pinġejt il-vaġina, l-utru, il-klitoris, il-glandoli Bartolini, l-isponża uretrali u l-glandoli tal-iskene... Ivviżwalizzajt kif dan kollu interaġixxa u integra f'ġismi (anke jekk hemm differenza bejn it-tfassil tal-pjanijiet ta' dar u l-mod kif tgħix fiha.)

Qsamt dan kollu permezz ta' ktieb tal-komiks u permezz tan-networks soċjali (aktar minn 5 snin ilu, meta stampi hekk kienu inqas frekwenti mil-lum fejn naraw aktar stampi tal-klitoris u tal-vulva) u rċevejt ħafna feedback.

L-udjenza tiegħi hija wiesgħa ħafna: minn adolexxenti għal nisa akbar fl-età. U għad hemm ħafna mistħija dwar dawn is-suġġetti. Huwa għalhekk li nuża umoriżmu u tpinġija, dan jippermettili nkun inqas frontali ;)

Li ninnota, speċjalment fil-konferenzi bi preżenza fiżika, huwa li ladarba s-sitwazzjoni tirrilassa, kulħadd ikun interessat ħafna u jkun irid (u jeħtieġ) jitkellem dwar dawn is-suġġetti intimi. 

Il-ktieb toniku tiegħi tal-komiks tal-vaġina għandu aktar minn 5 snin u għadni nirċievi ħafna ittri jgħiduli kemm iħossuhom tajjeb meta jaqrawh.

GALLERY