Back to top

L-EWROPA: POTENZA GLOBALI

Is-sejħa għad-demokrazija u s-sovranità nazzjonali, l-espansjoni tal-industrijalizzazzjoni u l-imperjaliżmu, ilkoll jibdlu radikalment il-perkors tal-Ewropa. L-Ewropa tilħaq il-quċċata tal-poter tagħha fid-dinja. Dawn il-bidliet inisslu tensjonijiet soċjali fl-Ewropa tas-seklu 19 – l-impatt tagħhom għadu rilevanti ħafna anke llum.

Id-dħul għall-Ewropa ta 'enerġija globali - it-tielet sular

BIDLA POLITIKA

Is-seklu 19 – era ta' rivoluzzjonijiet! Imnebbħa mir-Rivoluzzjoni Franċiża tal-1789, il-popli tal-Ewropa sfidaw lill-klassijiet aristokratiċi dominanti u ġġieldu għall-iżvilupp tad-drittijiet ċivili u tal-bniedem, id-demokrazija u l-indipendenza nazzjonali.

In-nazzjonaliżmu twieled bħala rivendikazzjoni rivoluzzjonarja bil-wegħda ta' aktar involviment fid-demokrazija għaċ-ċittadini, iżda kien esklużiv u msejjes fuq il-viżjoni ta' dinja magħmula minn territorji nazzjonali abitati minn persuni ta' oriġini etnika simili. Xi viżjonarji Ewropej, madankollu, kienu qed jittamaw li l-kontinent jingħaqad – lil hinn mil-lealtajiet nazzjonali.

SWIEQ U NIES

L-istim, id-dħaħen, il-fabbriki, l-istorbju – dawn kollha ħabbru l-bidu tar-Rivoluzzjoni Industrijali fil-Gran Brittanja. Imbagħad il-manifattura nfirxet mal-Ewropa kollha, sa livelli differenti, u biddlet il-kontinent fiċ-ċentru dinji tal-industrijalizzazzjoni, il-finanzi u l-kummerċ.

L-innovazzjonijiet teknoloġiċi ġodda taw bidu għall-progress industrijali, waqt li l-istim sar il-mutur tal-iżvilupp tal-industrija tqila. Il-metodi tal-produzzjoni nbidlu għalkollox, u fabbriki kbar b'eluf ta' ħaddiema bdew jipproduċu ammonti kbar ta' merkanzija industrijali u tal-konsum.

XJENZA U TEKNOLOĠIJA

Il-veloċità, id-dinamiżmu u t-twemmin fil-progress kienu l-elementi karatterizzanti tal-Ewropa fi tmiem is-seklu 19. Il-ferrovija, l-elettriku, iċ-ċinema, il-fotografija u teoriji ġodda fix-xjenza u l-mediċina kkonsolidaw ir-rwol ewlieni tal-Ewropa f'din l-era ta' żvilupp teknoloġiku. Kien il-bidu ta' epoka ta' ottimiżmu.

Il-wasla tal-era tal-ferrovija wriet l-avvanz tal-Ewropa bħala protagonista mondjali indiskussa fil-qasam teknoloġiku. L-industrijalizzazzjoni kibret u l-ivvjaġġar fit-tul sar possibbli għall-klassijiet soċjali kollha.

Issa l-vjaġġi bdew jitkejlu skont il-ħin u l-veloċità, aktar milli skont id-distanza. Il-linji ferrovjarji ħolqu netwerks trans-Ewropej għall-benefiċċju taċ-ċentru tal-kontinent, li issa ġie kkollegat tajjeb ħafna, imma fl-istess ħin żiedu l-iżolament tal-pajjiżi u l-popli tal-periferija.

IMPERJALIŻMU

Fis-seklu 19, l-Ewropa kisbet pożizzjoni dominanti fid-dinja. L-imperi espandew, il-kolonji kibru – kollox imbuttat b'enerġija kbira mir-Rivoluzzjoni Industrijali. Il-kolonji kienu jipprovdu l-materja prima u l-oġġetti lussużi meħtieġa biex tiġi ssodisfata d-domanda tal-konsumaturi, li kulma jmur kienet qed tiżdied. Min-naħa tagħhom, il-kolonji kienu jirrappreżentaw swieq enormi promettenti għall-prodotti Ewropej. L-abbuż u l-inugwaljanza kienu skużati u meqjusa bħala pass neċessarju għaċ-"ċivilizzazzjoni" tal-popli selvaġġi. Forom ġodda ta' intolleranza u razziżmu ħadu post it-tmiem, bil-mod il-mod, tal-iskjavitù.

Sal-1914 madwar 30% tal-popolazzjoni dinjija kienet taħt il-ħakma ta' pajjiżi Ewropej. L-Ewropa kienet ilha sekli sħaħ involuta fl-esplorazzjoni u l-kummerċ f'territorji barranin, iżda l-benefiċċji tar-Rivoluzzjoni Industrijali ppermettew lill-Ewropa ssaħħaħ il-kontroll tagħha fuq kontinenti oħra.