Back to top

Is een feministisch buitenlands EU-beleid mogelijk? Dr Toni Haastrup

Soort evenement: 
Lezingen
Event Category: 
Our Events
Publiek: 
Volwassenen, Jongvolwassenen
Taal waarin het evenement plaatsvindt: 
Engels

De afgelopen jaren heeft de Europese Unie (EU) in haar interne en externe betrekkingen een aantal feministische beginselen onderschreven. Een feministisch perspectief ten aanzien van het beleid kan de aandacht helpen vestigen op ongelijkheden in het economische, politieke en maatschappelijke leven, in dit geval in de EU.

Bovendien kwam er door dit feministisch perspectief meer aandacht voor de ervaringen van vrouwen, meisjes en genderminderheden binnen en buiten de eigen woonplaats. Deze geleidelijke aansluiting bij het feminisme is het gevolg van interne factoren en externe verbintenissen, zoals we in deze lezing zullen ontdekken. De verkondiging van feministische beginselen is een belangrijke stap vooruit in de vorming van het buitenlands beleid van de EU, zeker voor de ontwikkeling van gendergelijkheid in het zuidelijk halfrond. Toch werpt een aantal belangrijke blinde vlekken een schaduw op de geloofwaardigheid van dit overkoepelende feministische discours van de EU. De spreker pleit voor een feministisch perspectief dat verder gaat dan gendergelijkheid, een gebied waarop de EU duidelijk een voortrekkersrol speelt. Gendergelijkheid is belangrijk en nodig, maar volstaat niet voor een echt feministisch buitenlands beleid. De EU bevordert gendergelijkheid zonder verder om te kijken naar de morele en ethische verbintenissen die een feministisch buitenlands beleid inhoudt. Zo belemmert zij dat het feminisme voor verandering zorgt en ondermijnt zij de rol en reputatie van het feminisme als stimulans voor vrede en veiligheid in het zuidelijk halfrond.

Klik hier om je aan te melden voor dit online-evenement

Dr. Toni Haastrup is hoofddocent internationale politiek aan de Universiteit van Stirling. Als feministisch onderzoeker en lesgever probeert zij in haar werk vat te krijgen op de heersende wereldwijde machtsstructuren die van invloed zijn op samenwerking en conflicten binnen het internationale systeem. In haar onderzoek verkent zij de politieke aspecten van kennisproductie in de context van de agenda voor vrouwen, vrede en veiligheid, het perspectief van het Zuiden ten aanzien van feministisch buitenlands beleid en de wijze waarop gender en ras de reacties op de hedendaagse crises beïnvloeden. Het huidige onderzoek van dr. Haastrup geeft dan ook een feministische analyse van de buitenlandse betrekkingen van actoren uit het noordelijk en zuidelijk halfrond, met name in verband met de agenda voor vrouwen, vrede en veiligheid. Daarbij kijkt zij vooral naar de activiteiten van officiële instellingen zoals de Afrikaanse en de Europese Unie. Over elk van deze gebieden heeft ze uitgebreid gepubliceerd. Dr. Haastrup is hoofdredacteur van het tijdschrift Journal of Common Market Studies. Zij is een ervaren spreker en treedt in de media af en toe op als commentator.