Back to top

Envisioning Europe: Mondiale politiek en rivaliteit tussen grootmachten

21 dec 2021 (18:00 - 19:00)
Soort evenement: 
Online debat
Event Category: 
Our Events
Publiek: 
Volwassenen, Jongvolwassenen
Taal waarin het evenement plaatsvindt: 
Engels

Mondiale politiek en rivaliteit tussen grootmachten: De rol van de EU

De Europese Unie vertegenwoordigt misschien wel een nieuw soort wereldmacht. Klassieke natiestaten maakten duidelijk onderscheid tussen binnenlandse macht, gebaseerd op rechten en beleid, en buitenlandse macht, gebaseerd op rijkdom en militaire kracht. Er is altijd een spanningsveld geweest tussen elitaire ideeën over Europa, waarbij Europa werd gezien als een postkoloniaal project of een opkomende supermacht die kon wedijveren met de Verenigde Staten, en druk van onderaf, waarbij de nadruk werd gelegd op de rol van Europa als vredesproject. In de lezing wordt uiteengezet hoe dit spanningsveld heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van het Europees buitenlands beleid. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de rol van maatschappelijke bewegingen, waaronder de roep om vrede en sociale rechtvaardigheid tijdens oorlogen, de dialoog tussen vredes- en mensenrechtenbewegingen uit beide kampen tijdens de Koude Oorlog in de jaren 1980, de solidariteitsbewegingen die ontstonden tijdens de Balkanoorlogen in de jaren 1990, en de bewegingen voor sociale rechtvaardigheid en klimaatactie tijdens de eerste twee decennia van de 21e eeuw.

Mary Kaldor beargumenteert dat deze ontwikkeling heeft geleid tot een buitenlands beleid waarin veel waarde wordt gehecht aan multilateralisme bij het aanpakken van mondiale uitdagingen, de verspreiding van de rechtsstaat, grootschalige hulpverlening en de noodzaak tot het bijdragen aan crisisbeheer. Dit past veel beter bij een nauw verweven wereld waar soevereiniteit steeds meer vervaagt dan het traditionele concept van internationale betrekkingen tussen grootmachten dat door hedendaagse autoritaire regimes wordt omarmd.

Schrijf je in voor dit online evenement

Mary Kaldor is emeritus hoogleraar mondiaal bestuur en directeur van het Conflictonderzoeksprogramma van de London School of Economics. Ze heeft pionierswerk verricht op het gebied van de concepten van nieuwe oorlogen en het mondiale maatschappelijk middenveld. Haar beschouwingen over de manier waarop menselijke veiligheid in de praktijk wordt gewaarborgd, hebben Europese en nationale regeringen rechtstreeks beïnvloed. Ze heeft vele boeken en artikelen op haar naam staan, waaronder New and old wars: Organised violence in a global era (derde editie, 2012), International law and new wars (met Christine Chinkin, 2017) en Global security cultures (2018).